Documente necesare

Lista de documente juridice:
 1. Certificat de inregistrare de la Registrul Comertului, care contine codul unic de inregistrare.
 2. Statutul companiei si Contractul / Actul constitutiv, precum si toate modificarile suplimentare efectuate.
 3. Certificat Constatator eliberat de catre  Registrul Comertului - nu mai vechi de 30 de zile.
 4. Lista persoanelor autorizate sa reprezinte societatea si actele de mandatare.
 5. Extrasul bancar, care contine codul IBAN.
 6. Specimen de semnaturi de la banca pentru persoanele autorizate care vor reprezenta compania.
 7. Decizia Consiliului de administratie pentru investitii si pentru semnarea contractului de leasing.
 8. Copii ale actelor de identitate ale actionarilor si reprezentantilor legali ai societatii.


 Lista de documente financiare:
 1. Balanta de verificare pentru ultimii trei ani si ultima balanta finalizata.
 2. Bilantul contabil si de Profit si Pierderi pentru ultimii trei ani (stampilate de catre Ministerul de Finante).
 3. Lista activelor fixe ale companiei.
 4. Conturile analitice pentru clienti si furnizori (411 si 401).
 5. Credite si contracte de leasing si planurile lor de rambursare.
 6. Scurta prezentare a tuturor societatilor din grup.

CONTACTATI-NE Call Center: 0800.877.777 Online Banking:+4021.409.93.99 Infocard: +4021 222 333 6/7/8 EMAIL